____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Przyznane kolejne certyfikaty "Profesjonalny UTW"

Gratulujemy stowarzyszeniom, które w 2019 i 2020 r. przystąpiły do procedury wdrożenia standardów oraz z sukcesem zakończyły weryfikację ich spełnienia.

CERTYFIKAT ZŁOTY

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie 

Stowarzyszenie Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gnieźnie

Stowarzyszenie Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczawnicy 

Stowarzyszenie Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrześni

Stowarzyszenie Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wągrowcu

 

CERTYFIKAT BRĄZOWY

Stowarzyszenie Uniwersytet Złotego Wieku w Gorlicach

Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Jarosławiu