____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Stanowisko Federalnej Wspólnoty Roboczej Organizacji Senioralnych BAGSO

„Najwyższy czas! Poprawa warunków życia seniorów” to dokument, w którym Federalna Wspólnota Robocza Organizacji Seniorów BAGSO prezentuje doświadczenia zgromadzone w czasie trwającej od marca 2020 r. pandemii.

BAGSO jest stowarzyszeniem zrzeszającym organizacje seniorów działające w Niemczech - zrzesza się w nim około 120 stowarzyszeń i klubów, które razem reprezentują kilka milionów osób starszych. Warto zatem zapoznać się z ich przemyśleniami i wnioskami formułowanymi w związku z trwającym stanem epidemii w kontekście sytuacji osób starszych.