___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Trwają nabory wniosków

Od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. trwa nabór ofert pierwszej edycji konkursu w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021–2025! Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 tys. do 250 tysięcy zł. Więcej informacji TUTAJ.

Od 8 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r. trwa nabór ofert w konkursie NOWEFIO 2021! Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. Więcej informacji TUTAJ.

Do 15 marca 2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021! Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Więcej informacji TUTAJ.