___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

WARTO WIEDZIEĆ - przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał rozporządzenie o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla:

- jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące,

- jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc.

29 marca br. rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

fot. pixabay