____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Potrzeby i zdrowie seniorów podczas COVID-19. Raport z badania

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej we współpracy z koordynatorami programu społecznego „Adamed dla Seniora” przeprowadził badanie pt. „Potrzeby i zdrowie seniorów podczas COVID-19”.

Poniżej zamieszczamy raport z ww. badania oraz informację prasową z wynikami. 

Raport z badania „Potrzeby i zdrowie seniorów podczas COVID-19"

Informacja prasowa: Niepokojące wyniki raportu: trudny dostęp do lekarza, brak badań i coraz gorszy stan psychiczny seniorów