_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

O jakości życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19

Jak wynika z raportu „Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19”, opublikowanego w kwietniu 2021 r., ponad połowa (59,5%) badanych osób 60+ w Polsce deklaruje, że ich kondycja psychiczna jest gorsza niż przed pandemią. Co więcej, spada ich aktywność fizyczna, wzrasta zmęczenie wynikające z obostrzeń, a także trudności związane z korzystaniem z usług leczniczych.

Przeprowadzone badanie pozwoliło stwierdzić, jak zmieniła się odczuwana jakość życia osób 60, 70 czy 80+ w Polsce oraz sformułować podstawowe rekomendacje niezbędne dla zaprojektowania rozwiązań „przywracających” seniorów do życia społecznego po COVID-19, podnoszących jakość życia seniorów w różnych wymiarach oraz zabezpieczających tę grupę w sytuacji przyszłych zagrożeń. 

Badanie i raport powstały w ramach działań SeniorHub Instytutu Polityki Senioralnej. 

Aby pobrać raport kliknij TUTAJ.

 

 

Źródło: https://seniorhub.pl/