REALIZOWANE ZADANIA
                                                                                         

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                                                                        
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

WSPÓLNIE DZIAŁAMY – SKUTECZNIE PARTYCYPUJEMY

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW od 1 maja do 31 grudnia 2021 r. realizuje projekt pn. WSPÓLNE DZIAŁANIE – SKUTECZNE PARTYCYPOWANIE.
Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021 przygotowaliśmy ofertę obejmującą następujące działania:
- cykl szkoleniowo-doradczy dla 48 liderów i przedstawicieli organizacji seniorskich „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów”,
- ogólnopolską konferencję „Organizacje seniorskie w dobie pandemii – stan obecny i wyzwania na przyszłość” dla ok. 80 uczestników,
- opracowanie i dystrybucję 3 numerów kwartalnika „Uniwersytety Trzeciego Wieku” do 700 organizacji seniorskich w Polsce,
- konsultowanie merytorycznych stanowisk w sprawach ważnych dla seniorów i seniorskich NGO w ramach platformy www.forumseniorow.pl,
- bieżące wsparcie merytoryczne ekspertów Ogólnopolskiej Federacji UTW w ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU WIELOLETNIEGO

NA RZECZ OSÓB STARSZYCH „AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025