____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

XIII Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych TRZECI WIEK NA START

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach informuje i zaprasza na coroczną imprezę sportową dla seniorów organizowaną przez nas pod nazwą Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych – „TRZECI WIEK NA START”.

Olimpiadę tę organizujemy od 2009 roku w Łazach, w miasteczku położonym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Co roku w maju w wiosce olimpijskiej seniorów w Łazach zapalany był znicz olimpijski.  W tym roku również zapraszamy do udziału. 

 

XIII OLIMPIADA SPORTOWA SENIORÓW

Miejsce: Narodowy Stadion Lekkoatletyczny - Chorzów

Biuro Organizacyjne: Stadion Śląski - Chorzów

Data: 16-17.09.2021 r. (czwartek - piątek)

UCZESTNICY

Prawo startu w XIII Olimpiadzie Sportowej mają zawodnicy uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji senioralnych – rocznik 1961 i starsi.

 

PROGRAM OLIMPIADY

16.09.2021

Od godz.16.00 – 20.00 prezentacje programu artystycznego przygotowanegoprzez zespoły startujące w Olimpiadzie. Wieczór integracyjny uczestników. 

 

17.09.2021

Od godz. 9.00 – Rejestracja i odprawa kierowników ekip w Biurze Organizacyjnym Olimpiady

Godz. 10.00 – Ceremonia otwarcia Olimpiady

Godz. 11.00 – Rozpoczęcie konkurencji sportowych we wskazanych przez organizatorów miejscach. 

Godz. 12.00 – Konferencja – Porozmawiajmy o sporcie zdrowiu i turystyce – z udziałem liderów organizacji senioralnych i zaproszonych gości.

Godz. 16.00 – Uroczyste przedstawienie wszystkich medalistów i oficjalne zakończenie Olimpiady 

 

ZAWODY

Z uwagi na stan epidemiczny wprowadzono następujące ograniczenia:

- ZAWODY LEKKOATLETYCZE

• BIEG NA 60 METRÓW 

• BIEG NA 150 METRÓW 

• PCHNIĘCIE KULĄ

- PRZEŁAJE ROWEROWE

- TURNIEJ BOULE 

- TURNIEJ ŁUCZNICZY 

- TURNIEJ SPEED-BALL

- PŁYWANIE

Ilość osób - max 900 zawodników (w przypadku ograniczeń decyduje kolejność zgłoszeń)

Regulamin zawodów oraz szczegółowe informacje na stronie internetowej - http://www.utwlazy.pl/

Szanowni Państwo, wspólnie tworzymy karty historii Igrzysk Seniorów. Mamy nadzieję, że do tego czasu pandemia nie pokrzyżuje nam planów.

Informacja przekazana przez Organizatora: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach.