___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

II Pomorskie Forum UTW w Gdańsku

Dnia 3 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się II Pomorskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele 19 UTW z województwa pomorskiego. Spotkanie otworzyła członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała Sokalska, wskazując na ważne miejsce tematyki senioralnej w tym UTW w dokumentach strategicznych Samorządu Województwa Pomorskiego – Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej. Samorząd reprezentowały także Katarzyna Weremko – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Barbara Bałka – pełnomocnik marszałka ds. polityki senioralnej.

Podczas Forum wystąpiła Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, która mówiła o aktualnych problemach prawno-organizacyjnych i finansowych, współpracy UTW z uczelniami wyższymi i samorządem lokalnym oraz prezentowała przykłady dobrych praktyk UTW w okresie pandemii COVID-19. Na konferencji omówiono także wyzwania, jakie stoją przed organizacjami, związane z przygotowaniem oferty edukacyjno-aktywizującej dla seniorów na kolejny rok akademicki. Konferencja była okazją do debaty oraz wymiany spostrzeżeń i uwag. 

        

Więcej informacji: https://pomorskie.eu/jaka-powinna-byc-polityka-senioralna-pomorskie-forum-uniwersytetow-trzeciego-wieku/