___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Ogólnopolska konferencja edukacyjna już za nami!

W piątek, 24 września br., w Hotelu PTTK Wyspiański w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja edukacyjna "ORGANIZACJE SENIORSKIE W DOBIE PANDEMII– STAN OBECNY I WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ”, organizowana w ramach projektu „WSPÓLNE DZIAŁANIE – SKUTECZNE PARTYCYPOWANIE”, współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

Spotkanie otworzyła Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesława Borczyk. Następnie głos zabrała Lidia Ułanowska, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, która odczytała list Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, skierowany do uczestników konferencji.

Informacje na temat Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – wsparcia dla organizacji działających na rzecz seniorów, inicjatyw aktywizujących osoby starsze, a także innowacji dla seniorów zaprezentowała Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Prezentacja: Małopolska dla Seniorów. Polityka senioralna Samorządu Województwa Małopolskiego - kliknij TUTAJ.

Z dużym zainteresowaniem zebrani wysłuchali również prelekcji pt. „Najprostsza inwestycja we własne zdrowie”, wygłoszonej przez prof. Marka Żaka z Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Uczestnicy konferencji wzięli aktywny udział w warsztatach wokół wyników badania „Środowisko UTW w czasie pandemii COVID-19”, prowadzonych przez dr Magdalenę Rosochacką-Gmitrzak, Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Członkinię Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Agnieszkę Kocon z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. 

W programie spotkania nie zabrakło dyskusji o dobrych praktykach organizacji seniorskich i uniwersytetów trzeciego wieku w okresie pandemii. Na temat zmagań związanych z organizacją Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych TRZECI WIEK NA START mówiła Krystyna Męcik, Prezes UTW w Łazach. Z kolei Krystyna Krzemińska, Prezes UTW w Świętochłowicach, zaprezentowała zebranym bogatą ofertę zajęć prowadzonych on-line. Na zakończenie, Anna Pokrzywnicka-Jakubowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, omówiła zasady korzystania ze wsparcia w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych. Zachęcała jednocześnie do wzięcia udziału w spotkaniu online, organizowanym dla organizacji edukacji dorosłych zainteresowanych złożeniem wniosku dot. partnerstw na małą skalę „Złóż wniosek do Erasmus+ Edukacja dorosłych”, które odbędzie się 29 września br. 

Prezentacja Anny Pokrzywnickiej-Jakubowskiej - Erasmus+ Edukacja dorosłych - kliknij TUTAJ.