___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku - retransmisja posiedzenia z 30.11.2021 r.

Dnia 30 listopada br. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku (druk 1698). Po dyskusji Zespół wyraził negatywną opinię w sprawie ww. projektu ustawy. Poseł Michał Szczerba poinformował, że opinia wraz z jej uzasadnieniem zostaną przekazane Marszałek Sejmu oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Ogólnopolskiemu Porozumieniu UTW.

Retransmisja posiedzenia jest dostępna TUTAJ.