___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz  finansowaniu terroryzmu, organizacje pozarządowe mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH. Termin na dokonanie wpisu upływa 31 stycznia 2022 r.

Więcej informacji na stronach:

https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja 

https://www.gov.pl/web/pozytek/wazny-obowiazek-ngo---zglos-beneficjentow-rzeczywistych 

https://www.podatki.gov.pl/crbr/