___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Stowarzyszenie UTW w Lesznie z tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna”

Nasz UTW „Zasłużony dla Miasta Leszna”

17 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej połączona z obchodami 102 rocznicy powrotu Leszna do Macierzy. Licznie przybyłych zaproszonych gości z senatorem RP Wojciechem Ziemniakiem na czele powitał Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Malepszy. Pan Przewodniczący w swym wystąpieniu stwierdził, że data 17.01.1920 jest najważniejszą datą w ponad 450-letniej historii naszego miasta.

Po otwarciu obrad zgromadzeni wysłuchali wykładu prof. dra hab. Zbigniewa Pilarczyka na temat "Powstanie Wielkopolskie rozpoczęło się w listopadzie 1918 roku?!". W interesującym wykładzie zapoznał słuchaczy z genezą Powstania, przybliżył znaczenie różnych konspiracyjnych organizacji działających przed Powstaniem, a swoje wystąpienie zakończył stwierdzeniem, że Powstanie Wielkopolskie nie skończyło się w 1919 roku, lecz dopiero 17 stycznia 1920 r. kiedy to Leszno, Rawicz i wiele innych miast powróciło po latach niewoli do Polski.

Po wykładzie nastąpiła kulminacyjna część uroczystości. Wręczono wyróżnienia honorowe i nagrody szczególnie zasłużonym organizacjom i mieszkańcom Leszna. W tym roku wśród zasłużonych znalazło się również nasze Stowarzyszenie. Prezes Maria Zielony w imieniu całej społeczności UTW odebrała z rąk Prezydenta Łukasza Borowiaka i Przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Malepszego tytuł „Zasłużony dla Miasta Leszna”. Dziękując za to wyróżnienie stwierdziła, że jest ono nie tylko docenieniem naszej dotychczasowej działalności, ale również zachętą do dalszej pracy na rzecz seniorów naszego miasta. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Leszna otrzymała również nasza uniwersytecka koleżanka Joanna Kiąca-Fryczkowska.

Joasi serdecznie gratulujemy. Cała społeczność UTW jest dumna, że nasze władze samorządowe widzą i szanują to co robimy.

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie UTW w Lesznie.