___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

KOLEJNE STOWARZYSZENIE PRZYSTĄPIŁO DO OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ UTW

W dniu 17 lutego 2022 r. Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW przyjął w poczet członków zwyczajnych kolejną organizację seniorską - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży (województwo wielkopolskie). Stowarzyszenie powstało w roku 2007 – patronat naukowy nad działalnością Uniwersytetu sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile. Więcej o historii powstania stowarzyszenia oraz jego aktualnej działalności można dowiedzieć się wchodząc na stronę http://www.utw.chodziez.pl/