REALIZOWANE ZADANIA
                                                                                         

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                                                                        
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

Ogólnopolski Biuletyn Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W tym numerze m.in. przeczytacie o:

- ważnym wydarzeniu dotyczącym poprawy jakości życia osób starszych, w ujęciu globalnym, jakim była konferencja ministrów odpowiedzialnych za politykę senioralną, zorganizowana przez Komisję ds. Gospodarczych w Europie ONZ (UNECE), we współpracy ze stałą grupą roboczą ONZ ds. starzenia się oraz rządem Włoch, która odbyła się 16-17 czerwca w Rzymie,

- jubileuszowych uroczystościach w dwóch najstarszych UTW w Małopolsce: Jagiellońskim UTW i UTW w Oświęcimiu,

- pomocy dla Ukrainy oraz wsparciu seniorów – słuchaczy i słuchaczek Lwowskiego UTW,

- wykładzie audytoryjnym „Moja Ukraina”, który miał miejsce w Ostrowskim UTW,

- działaniach podejmowanych przez Partnerów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, realizowanych z seniorami i dla seniorów.

Plik PDF do pobrania TUTAJ. Życzymy  miłej lektury.