___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Rady seniorów - prace parlamentarne

W dniach 8-9 marca 2023 r., podczas 60. posiedzenia Senatu RP, rozpatrywany będzie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, który wprowadza podstawy prawne do powołania rady seniorów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Ponadto procedowana ustawa zakłada m.in., że rada gminy będzie zobligowana do utworzenia rady seniorów, jeżeli z wnioskiem wystąpi określona przepisami liczba osób powyżej 60. roku życia.

 

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,15379,60-posiedzenie-senatu-zapowiedz.html