REALIZOWANE ZADANIA
                                                                                         

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                                                                        
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

Forum Turystyki Senioralnej - prezentacje multimedialne

Poniżej zamieszczamy prezentacje multimedialne omawiane podczas ogólnopolskiej konferencji Forum Turystyki Senioralnej, która odbyła się dnia 13 czerwca 2023 r. w Krakowie-Łagiewnikach. 

 

Prezentacja dra Dominika Borka, Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

 

Prezentacja Karola Kłosowskiego, Dyrektora Departamentu Przewozów Pasażerskich w Urzędzie Transportu Kolejowego

 

Prezentacja mec. Joanny Marcinkowskiej, Rzecznika Praw Pasażera Kolei w Urzędzie Transportu Kolejowego

 

Prezentacja mł. insp. Wandy Mende, Naczelnika Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji w Komendzie Głównej Policji