____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

III Kongres Gospodarki Senioralnej - "Gospodarka na progu srebrnej rewolucji"Warszawa, 9 czerwca 2017 
Ministerstwo Rozwoju, Sala pod kopułą
Plac Trzech Krzyży 3/5

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej  w Warszawie zaprasza na III Kongres Gospodarki Senioralnej.Tematyka Kongresu dotyczyć będzie  opracowania „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”, uwzględniającej potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w niwelowaniu różnic, w poziomie dostępu do dóbr i usług dla seniorów, bez względu na miejsce zamieszkania. Będzie to możliwe dzięki współpracy między uczestnikami rynku - przedstawicielami biznesu oraz przedstawicielami władz centralnych i samorządowych, instytucji naukowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych na poziomie krajowym i regionalnym.
Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW reprezentować będzie na Kongresie Krystyna Męcik, członek Zarządu Federacji i prezes UTW Łazy.Więcej informacji na stronie:http://kigs.org.pl/