____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Jubileusz 35-lecia Jagiellońskiego UTW

6 czerwca w Auli Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego  odbyła się uroczystość Jubileuszu 35-lecia Jagiellońskiego UTW  z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa  prof. Jacka Majchrowskiego, wicemarszałka województwa małopolskiego Wojciecha Kozaka oraz władz Uniwersytetu Jagiellońskiego.   W uroczystości uczestniczył JM Rektor UJ  prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, prorektorzy: prof. prof. Dorota Malec, Tomasz Grodzicki oraz Armen Edigarian i  liczne grono profesorów. Wykład jubileuszowy pt. "Jak wykształcić artystę" wygłosił prof. Jerzy Stuhr, były rektor PWST. Uroczystość uświetnił koncert chóru akademickiego Camerata Jagiellonica.

Z  okazji  jubileuszu Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku został uhonorowany najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego - Medalem "Polonia Minor". Wicemarszałek Wojciech Kozak wręczył Medal  Ewie Piłat, pełnomocnikowi rektora UJ ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. List gratulacyjny w podzięce za wkład w rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymał rektor UJ  prof. Wojciech Nowak.

Medalami za Zasługi dla Miasta Krakowa "Honoris Gratia" zostali odznaczeni przez Prezydenta Miasta Profesorowie UJ najbardziej zasłużeni  dla rozwoju Jagiellońskiego UTW.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW oraz liderzy UTW z Małopolski.

Więcej na:

http://www.utw.uj.edu.pl/aktualnosci

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/jubileusz-35lecia-jagiellonskiego-uniwersytetu-trzeciego-wieku