_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

AKADEMIA AKTYWNYCH SENIORÓW

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW realizuje ogólnopolski projekt pt. AKADEMIA AKTYWNYCH SENIORÓW, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie projektu - kliknij TUTAJ

AKADEMIA LIDERÓW SENIORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2022 r.  realizuje projekt pn. „Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Więcej informacji na stronie projektu - kliknij TUTAJ

O BEZPIECZEŃSTWIE OSÓB STARSZYCH W MAŁOPOLSCE. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW realizuje projekt pn.

Małopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego i Organizacji Senioralnych

„O bezpieczeństwie osób starszych w Małopolsce.Edukacja dla Bezpieczeństwa”.

Konferencja odbędzie się w dniu 13 maja 2019 r. w sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego

w Krakowie,przy ul. Racławickiej 56.

 

 

 

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

 

 PROGRAM KONFERENCJI

 

Klauzula informacyjna

PODNOSZENIE WIEDZY I KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB 55+

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, w okresie od 1 października do 30 listopada 2018 r., realizuje projekt pn. PODNOSZENIE WIEDZY I KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB 55+.

Celem projektu jest aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym wykluczeniu cyfrowemu osób dojrzałych 55+ z terenu województwa małopolskiego, poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa finansowego i szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 

 

 

Aby osiągnąć ten cel zorganizowany i przeprowadzony zostanie cykl zajęć edukacyjnych:

- 6 WYKŁADÓW na temat szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej: bezpiecznego i racjonalnego korzystania z różnorodnych produktów finansowych, niekorzystnych zapisów w umowach finansowych, praw i obowiązków wynikających z zawartych umów.

- 6 PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. Zajęcia dotyczyć będą bankowości internetowej, zarządzania budżetem domowym, zasad bezpiecznego korzystania z kart płatniczych i kredytowych.

Planujemy także sporządzić raport, który będzie źródłem informacji o poziomie wiedzy i umiejętności osób 55+ z zakresu ekonomii i bezpieczeństwa finansowego. 

 

SYMULATOR BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ - TUTAJ

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Czytaj więcej: PODNOSZENIE WIEDZY I KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB 55+