___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Ogólnopolskie Centrum Bezpłatnego Poradnictwa "OBYWATEL - SENIOR"

Od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu realizuje projekt pt. Ogólnopolskie Centrum Bezpłatnego Poradnictwa "OBYWATEL - SENIOR" sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

 

Czytaj więcej: Ogólnopolskie Centrum Bezpłatnego Poradnictwa "OBYWATEL - SENIOR"

Pandemii nie ulegamy – aktywnie działamy!

 

 

Od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu realizuje projekt pt. PANDEMII NIE ULEGAMY – AKTYWNIE DZIAŁAMY!, dofinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.   

 

Czytaj więcej: Pandemii nie ulegamy – aktywnie działamy!

Akademia Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów - projekt zakończony

 

Od 1 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW realizuje projekt pt. „Akademia Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów”, który jest dofinansowany przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu "Sport dla Wszystkich" finansowanego ze środków budżetu państwa.

                                                   

Czytaj więcej: Akademia Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów - projekt zakończony

AKADEMIA LIDERÓW SENIORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - projekt zakończony

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2022 r.  realizuje projekt pn. „Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Więcej informacji na stronie projektu - kliknij TUTAJ