_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora - V edycja

Termin realizacji: 01.12.2015 r. – 31.10.2016 r.

Grantodawca: Narodowy Bank Polski

 

Działania w projekcie:

- przeprowadzenie 30 wykładów "Bezpieczne finanse seniora"

- przeprowadzenie 60 warsztatów "Nowoczesne finanse seniora"

- prowadzenie punktu informacyjno-doradczego "Bezpieczne finanse seniora"

- opracowanie i dystrybucja newslettera "Niezbędnik finansowy seniora"

- opracowanie i dystrybucja broszury informacyjnej "Wiem, że mam prawo"

- organizacja i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego na Forum III Wieku 2016 – Konferencji Towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju