_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Nowoczesna edukacja - skuteczna aktywizacja

Termin realizacji: 01.03.2016 r. - 31.12.2016 r.

Grantodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS 20114-2020

 

Działania w projekcie:

- organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów

- opracowanie i dystrybucja Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

- organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiej konferencji dot. Edukacji i aktywizacji osób starszych

- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji seniorskich