_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Polonio - razem możemy więcej!

Termin realizacji: 01.07.2015 r. - 31.10.2016 r.

Grantodawca: Kancelaria Senatu

 

Działania w projekcie:

- zorganizowanie 7-dniowej wizyty studyjnej w Nowym Sączu, Krakowie i Krynicy Zdroju przedstawicieli UTW zza wschodniej granicy, a w tym:

 - zorganizowanie praktycznych warsztatów edukacyjno-obywatelskich i motywacyjno-integracyjnych, spotkania z prezydentem Miasta Nowy Sącz

 - zorganizowanie wyjazdu do Krakowa dla grupy projektowej

- udział w Forum III Wieku wraz z wyjazdem do Krynicy Zdrój