_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Małopolskie UTW - skuteczna edukacja i aktywizacja osób starszych

Termin realizacji: 01.07.2016 r. - 30.09.2016 r.

Grantodawca: Województwo Małopolskie

Działania w projekcie:

 - Organizacja i przeprowadzenie VI Małopolskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w ramach Forum III Wieku 2016 na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój i w Nowym Sączu