_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Akademia Aktywnych Seniorów

01.05.2017 – 31.12.2017 r.

Grantodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rządowy Program ASOS 2014-2020

 

Działania w projekcie:

 - organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego pn "Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów"

-  opracowanie i dystrybucja Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

- organizacja ogólnopolskiej konferencji pn. "Wolontariat seniorów – potrzeby, bariery, praktyka"

- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego

 

Strona projektu