_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

„Małopolskie UTW – nowoczesne, skuteczne, profesjonalne”

01.07.2017 -30.09.2017

Działania w projekcie:

- zapewnienie udziału przedstawicieli małopolskich organizacji proseniorskich w międzynarodowej konferencji Forum III Wieku, towarzyszącej Forum Ekonomicznemu,

- zorganizowanie panelu dyskusyjnego - VII Małopolskie Forum UTW,

- zorganizowanie warsztatów edukacyjnych „Profesjonalni Liderzy Małopolskich UTW”.

 

Projekt „MAŁOPOLSKIE UTW – NOWOCZESNE, SKUTECZNE, PROFESJONALNE” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie dynamiki rozwoju ustawicznego kształcenia osób starszych – mieszkańców Małopolski, poprzez podnoszenie jakości i profesjonalizmu działania organizacji seniorskich (zwłaszcza UTW), co przyczyni się do wzrostu potencjału tych podmiotów w obszarze kreowania oferty edukacyjno-aktywizującej dedykowanej rosnącej liczbie osób starszych mieszkających na terenie województwa małopolskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych obejmujących:

- ułatwienie dostępu do profesjonalnej informacji i dobrych praktyk w zakresie opracowania i wdrażania lokalnej polityki senioralnej oraz realizowania we współpracy z samorządem lokalnym inicjatyw edukacyjnych dedykowanych seniorom,

- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie zarządzania seniorską organizacją pozarządową ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki UTW,

- inspirowanie uczestników do poszukiwania i podejmowania w ich środowisku lokalnych szeroko rozumianych inicjatyw w obszarze edukacji ustawicznej osób starszych jako środka służącego ograniczaniu zjawiska wykluczenia społecznego tej grupy obywateli.

 

W projekcie wzięli udział przedstawiciele małopolskich organizacji seniorskich z Andrychowa, Dąbrowy Tarnowskiej, Gorlic, Krakowa, Krynicy, Limanowej, Makowa Podhalańskiego, Nowego Targu, Nowego Sącza, Mogilan, Słomnik, Starego Sącza, Tarnowa, Wieliczki oraz Zakopanego.