_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

„Z seniorami i dla seniorów Kultura w Małopolsce”

 

 

01.07.2017-30.09.2017

 

Celem głównym zadania jest szeroka prezentacja i promocja dziedzictwa niematerialnego Małopolski, w szczególności kultury, tradycji, folkloru Sądecczyzny oraz upowszechnienie wiedzy, pobudzenie zainteresowania kulturą, historią i dziedzictwem regionu, rozwój kompetencji i kształtowanie postawy świadomego odbiorcy dóbr kultury wśród uczestników Forum III Wieku.

 

Projekt „Z seniorami i dla seniorów Kultura w Małopolsce” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.