___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

„Aktywność i bezpieczeństwo osób starszych w działalności edukacyjnej organizacji seniorskich”

Projekt „Aktywność i bezpieczeństwo osób starszych w działalności edukacyjnej organizacji seniorskich”

Okres realizacji projektu: 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolski, a jego grupę docelową stanowią osoby w wieku 60+ będące liderami/przedstawicielami organizacji seniorskich tj. prowadzących działalność statutową na rzecz osób starszych, chcące pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego zarządzania NGO a przez to do zwiększenia różnorodności i poprawy jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, które korzystają/zamierzają korzystać z usług oferowanych przez te podmioty. 

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekt zakłada wdrożenie kompleksowych działań edukacyjno-informacyjno-doradczych dedykowanych organizacjom pozarządowym zajmującym się edukacją i aktywizacją seniorów. W projekcie przewidziano:
1/ organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego dla liderów organizacji seniorskich w Polsce pn. „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów”,
2/ opracowanie i dystrybucja kwartalnika dedykowanego liderom organizacji seniorskich w Polsce – wydawnictwa łączącego w sobie funkcję informacyjną, edukacyjną i doradczą, dedykowanego liderom organizacji seniorskich,
3/ organizację dwóch subregionalnych konferencji pn. „Forum Bezpiecznego Seniora”,
4/ udzielanie kompleksowych porad i konsultacji dla organizacji seniorskich w Polsce w ramach Punktu Konsultacyjno – Doradczego.