___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

PODNOSZENIE WIEDZY I KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB 55+

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, w okresie od 1 października do 30 listopada 2018 r., realizuje projekt pn. PODNOSZENIE WIEDZY I KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB 55+.

Celem projektu jest aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym wykluczeniu cyfrowemu osób dojrzałych 55+ z terenu województwa małopolskiego, poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa finansowego i szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 

 

 

Aby osiągnąć ten cel zorganizowany i przeprowadzony zostanie cykl zajęć edukacyjnych:

- 6 WYKŁADÓW na temat szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej: bezpiecznego i racjonalnego korzystania z różnorodnych produktów finansowych, niekorzystnych zapisów w umowach finansowych, praw i obowiązków wynikających z zawartych umów.

- 6 PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. Zajęcia dotyczyć będą bankowości internetowej, zarządzania budżetem domowym, zasad bezpiecznego korzystania z kart płatniczych i kredytowych.

Planujemy także sporządzić raport, który będzie źródłem informacji o poziomie wiedzy i umiejętności osób 55+ z zakresu ekonomii i bezpieczeństwa finansowego. 

 

SYMULATOR BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ - TUTAJ

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

 

W ramach projektu bezpłatne zajęcia dla osób 55+ odbędą się w następujących miejscowościach:

1. Krynica-Zdrój - 09.11.2018 r. (wykład i warsztat)

2. Gorlice - 15.11.2018 r. (wykład i warsztat)

3. Kamionka Wielka - 20.11.2018 r. (wykład i warsztat)

4. Łącko - 20.11.2018 r. (wykład), 21.11. 2018 r. (warsztat)

5. Zabierzów - 22.11.2018 (wykład i warsztat)

6. Miechów - 22.11.2018 r. (wykład), 23.11.2018 r. (warsztat)

 

Prezentacja multimedialna

 

W przeprowadzonych w ramach projektu wykładach łącznie wzięło udział 121 osób. Z zajęć warsztatowych skorzystało 76 osób. Osoby biorące udział w anonimowym badaniu ankietowym bardzo wysoko oceniły przydatność informacji przekazywanych podczas zajęć. Zdecydowaną chęć udziału w zajęciach – wykładach i warsztatach, o podobnej tematyce w przyszłości zadeklarowała przeważająca większość ich uczestników.

 

Zdjęcia z przeprowadzonych zajęć