_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Forum III Wieku Nowy Sącz-Krynica Zdrój, 10-13 września 2009r

Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Forum III Wieku Nowy Sącz-Krynica Zdrój, 10-13 września 2009r

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Krakowie oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w Warszawie mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Ogólnopolską Konferencję Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Forum III Wieku, która odbędzie się w dniach 10-13 września 2009r. w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju. Dotacja na organizację przedmiotowej Konferencji została przyznana ze środków Polso – Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
Przedmiotem Konferencji będzie w szczególności przedstawienie problematyki edukacyjno - aktywizującej środowisko pokolenia 50+ przy wsparciu uczelni wyższych i władz publicznych. W programie przewidziano m.in. udział uczestników w XIX Forum Ekonomicznym – Forum III Wieku w Krynicy Zdroju (11 września 2009r.), udział w Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku które odbędzie się w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu (12 września 2009r.) a także inne atrakcje. Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY – uczestnik ponosi jedynie koszty transportu do Nowego Sącza i z powrotem. Szczegóły merytoryczne i organizacyjne przedsięwzięcia zawarte są w Ramowym Programie Konferencji, Regulaminie uczestnictwa oraz formularzu zgłoszeniowym.
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie do Sekretariatu Federacji w Nowym Sączu formularza zgłoszeniowego oraz zdjęcia w formie elektronicznej (szczegóły techniczne w Regulaminie) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2009r. Zgłoszenie może być dokonane faksem na nr: 0-18 443 57 08 lub listownie na adres: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW Sekretariat w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz.