___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

BEZPIECZNY SENIOR - ŚWIADOMY SENIOR - projekt zakończony

Spis treści

Ogólnopolska Kampania Społeczna BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY SENIOR

 

 

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW prowadzi Kampanię Społeczną pn. BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY SENIOR.

 

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości osób starszych na temat właściwych zachowań w obliczu niebezpieczeństw, na jakie narażony jest senior w życiu codziennym. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób starszych jest bowiem jednym z kluczowych obszarów wpływających na jakość życia tej coraz liczniejszej grupy społecznej. 

 

W ramach Kampanii przeprowadzone zostną następujące działania:

>> cykl szkoleniowo-doradczy „AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW”,

>> konferencja FORUM BEZPIECZNEGO SENIORA,

>> dystrybucja broszur edukacyjno-informacyjnych „BEZPIECZNY SENIOR”.

 

Informacje z realizacji Kampanii będą zamieszczane na naszej stronie internetowej i profilu na Facebook'u - @federacjautw.

 

 ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI