_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Małopolskie UTW ˗ edukacja i aktywizacja osób starszych

Projekt „Małopolskie UTW - edukacja i aktywizacja osób starszych” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

 

W projekcie wzięło udział 28 Liderów z 17 Małopolskich UTW:

 

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach

Uniwersytet Otwarty Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krakowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Stowarzyszenie Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mogilanach

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu

Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ropie

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie

Stowarzyszenie Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zakopanem

 

VI MAŁOPOLSKIE FORUM UTW – 09.09.2016 r.

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, w ramach projektu „Małopolskie UTW ˗   edukacja i aktywizacja osób starszych” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, po raz szósty zorganizowała regionalną konferencję - Małopolskie Forum UTW. Odbyła się ona dnia 9 września 2016 r. w Miasteczku Galicyjskim, w trakcie drugiej części Sesji Plenarnej Forum III Wieku.

 

To cykliczne przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej osób starszych, wzbogacenie wiedzy i informacji o działaniu instytucji publicznych, samorządu lokalnego i regionalnego.

 

Podczas Małopolskiego Forum UTW został przeprowadzony panel dyskusyjny, w którym wystąpili: Barbara Szafraniec – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów; Ewa Piłat – Pełnomocnik Rektora UJ ds. Jagiellońskiego UTW; Małgorzata Nitek – Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Polski; Łukasz Salwarowski – Redaktor Naczelny, Głos Seniora oraz Sylwia Grzesiak-Ambroży – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

Tematyka panelu dotyczyła znaczenia i potrzeby partycypacji osób starszych w życiu publicznym. Dyskutowano o możliwości kreowania przez seniorów debaty publicznej przy wykorzystaniu lokalnej prasy i mediów. Paneliści byli zgodni co do tego, iż seniorzy oraz organizacje seniorskie powinny korzystać także z nowych platform wymiany informacji tj. mediów społecznościowych, telewizji internetowej itp. W tym kontekście bardzo istotne jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.

 

Warsztaty edukacyjne „Akademia Liderów Małopolskich UTW” – 9.09.2016 r.

 

Podczas VI Małopolskiego Forum UTW dla liderów zorganizowane zostały warsztaty edukacyjne, których celem było wzmocnienie społecznych i obywatelskich kompetencji uczestników w zakresie niezbędnym do sprawnego i efektywnego zarządzania organizacją pozarządową z uwzględnieniem specyfiki UTW.

 

Prezentacja „Akademia Liderów Małopolskich UTW”

 

 

 

Galeria - VI Małopolskie Forum UTW - 09.09.2016 r.