___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Ogólnopolskie Centrum Bezpłatnego Poradnictwa "OBYWATEL - SENIOR"

Od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu realizuje projekt pt. Ogólnopolskie Centrum Bezpłatnego Poradnictwa "OBYWATEL - SENIOR" sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

 

 

Funkcjonowanie Centrum ma na celu zwiększenie poziomu dostępności bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego dla osób starszych oraz wzmocnienie jego oddziaływania społecznego jako warunku koniecznego dla silnej obecności i aktywności obywatelskich organizacji seniorskich w życiu publicznym, co winno przyczynić się do budowania i powiększania kapitału społecznego szczególnie na szczeblu lokalnych wspólnot samorządowych.

 

Bezpośrednią grupę docelową projektu stanowią:

1. Osoby starsze będące liderami/przedstawicielami seniorskich organizacji pozarządowych potrzebujące wsparcia doradczego o charakterze prawno-obywatelskim niezbędnego do skuteczniejszego podejmowania/realizowania różnorodnych inicjatyw w ich społeczności lokalnej.

2. Osoby fizyczne, które chcą w przestrzeni lokalnej podjąć i realizować inicjatywę o charakterze obywatelskim i potrzebują w tym zakresie wsparcia doradczego o charakterze prawno-obywatelskim (np. założenie nowej organizacji pozarządowej, zainicjowanie procedury tworzenia w swojej gminie gminnej rady seniorów, skorzystanie z instrumentu inicjatywy społecznej).