REALIZOWANE ZADANIA
                                                                                         

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                                                                        
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

Cyfrowy świat bliżej małopolskich seniorów

Od 1września 2023 r. do 30  kwietnia 2024 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu realizuje zadanie publiczne pt. "Cyfrowy świat bliżej małopolskich seniorów". Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności uczestników - seniorów w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego korzystania z Internetu oraz aplikacji ułatwiających funkcjonowanie seniorom w życiu codziennym.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

 

Działania zaplanowane w ramach zadania:

1/ organizacja i przeprowadzanie cyklu szkoleniowo-doradczego "Cyfrowi Liderzy Małopolskich Organizacji Seniorskich" ,

2/ prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego "BEZPIECZNY SENIOR W CYFROWYM ŚWIECIE".

 

Bezpośrednią grupą docelową projektu są osoby w wieku 60+ będące liderami/przedstawicielami organizacji seniorskich działających na obszarze woj. małopolskiego lub członkami działających w Małopolsce gminnych rad seniorów, które chcą pozyskać informację, wiedzę i umiejętności niezbędne do skuteczniejszego podejmowania działań upowszechniających w środowisku osób starszych nowoczesne technologie, a także wykorzystania tych technologii do sprawniejszego zarządzania organizacją seniorską/radą seniorów. Pośrednio odbiorcą działań projektowych będzie środowisko małopolskich organizacji seniorskich oraz seniorzy korzystający z oferty ww. podmiotów.

W działaniach przewidzianych do wdrożenia w projekcie weźmie udział co najmniej 50 osób.

Zasięg projektu - województwo małopolskie.