_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Regionalne Centrum Wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Termin realizacji: 01.07.2012 r. - 30.06.2014 r.

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poddziałanie 5.4.2 POKL

 

Działania w 2014 roku:

- prowadzenie Regionalnego Centrum Wsparcia UTW (RCW UTW)

- bezpłatne doradztwo dla UTW

- organizacja i przeprowadzenie szkoleń pn. Akademia Lidera UTW