_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Nowoczesne i Bezpieczne finanse seniora - III edycja

Termin realizacji: 01.12.2013 r. - 31.10.2014 r.

Grantodawca: Narodowy Bank Polski

 

Działania w projekcie:

- organizacja 30 wykładów "Bezpieczne finanse seniora"

- organizacja 60 warsztatów "Nowoczesne finanse seniora"

- prowadzenie punktu informacyjno-doradczego "Bezpieczne finanse seniora"

- opracowanie i dystrybucja newslettera "Niezbędnik finansowy seniora"

- panel dyskusyjny "Ekonomia przyjazna seniorom. Srebrna gospodarka" na Forum III Wieku 2014 - konferencji Towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju