_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Uniwersytety Trzeciego Wieku – nowoczesne, skuteczne, profesjonalne

Termin realizacji: 01.03.2014 r. - 31.12.2014 r.  

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki w Ramach Rządowego Programu ASOS 2014-2020

 

Działania w projekcie:

- organizacja i przeprowadzenie trzech 3-dniowych szkoleń pn. "Akademia Lidera UTW"

- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla przedstawicieli UTW

- wydanie i dystrybucja 4 numerów Ogólnopolskiego Biuletynu "Uniwersytety Trzeciego Wieku" oraz 2 poradników monograficznych pt. "Profesjonalny UTW. Wybrane zagadnienia prawne" i "Profesjonalny UTW. Program edukacyjno-aktywizujący UTW. Wybrane zagadnienia."