_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Małopolskie Forum UTW Nowy Sącz – Krynica-Zdrój

Termin realizacji: 01.07.2014 r. - 30.09.2014 r.

Grantodawca: Województwo Małopolskie

 

Działania w projekcie:

- zorganizowanie 3-dniowej międzynarodowej konferencji pn. Forum Trzeciego Wieku

- organizacja i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych "Akademia Liderów Małopolskich UTW"

- opracowanie i dystrybucja broszury informacyjnej "Małopolskie UTW" cz 1. i cz.2