_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Razem możemy więcej!

Termin realizacji: 01.07.2014 r. - 30.11.2015 r.

Grantodawca: Fundusz Inicjaty Obywatelskich

 

Działania w projekcie:

- aktualizacja i upowszechnienie publikacji "Standardy działania UTW w Polsce"

- wdrażanie standardów działania w 10 UTW w Polsce wraz z przeprowadzeniem procedury weryfikacji ich spełniania

- organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. "Akademia Dobrych Projektów"

- współorganizacja Forum III Wieku