_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Rady dla Seniorów

Termin realizacji: 01.08.2014 r. - 30.06.2015 r.

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Poddziałanie 5.4.2 POKL 2007-2013

 

Działania w projekcie:

- przeprowadzenie diagnozy stanu wiedzy i postaw organizacji seniorskich w zakresie tworzenia i działania GRS

 - organizacja i przeprowadzenie cyklu warsztatów pn. "Akademia Obywatela Seniora"

 - animacja tworzenia rad seniorów

- opracowanie i dystrybucja poradnika dot. Praktycznych aspektów partycypacji osób starszych w sferze publicznej

 - organizacja konferencji upowszechniającej problematykę i dobre praktyki w zakresie partycypacji osób starszych w sferze publicznej