____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Nowoczesne i Bezpieczne finanse seniora - IV edycja

Termin realizacji01.12.2014 r. - 31.10.2015 r.

Grantodawca: Narodowy Bank Polski

 

Dzialania w projekcie:

-- organizacja 30 wykładów "Bezpieczne finanse seniora"

- organizacja warsztatów "Nowoczesne finanse seniora"

- prowadzenie punktu informacyjno-doradczego "Bezpieczne finanse seniora"

 - opracowanie i dystrybucja newslettera "Niezbędnik finansowy seniora"

- organizacja i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego na Forum III Wieku 2015 – Konferencji Towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju