_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Aktywni Liderzy, skuteczne UTW

Termin realizacji: 01.03.2015 r. - 31.12.2015 r.

Grantodawcy: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS 2014-2020

 

Działania w projekcie:

- opracowanie i dystrybucja Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

 - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla UTW w Polsce

 - współorganizacja Forum II Wieku 2015