_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Liderzy Wolontariatu UTW

Termin realizacji: 01.10.2015 – 31.12.2016 r.

Grantodawca: Województwo Małopolskie

 

Działania w projekcie:

- organizacja 2-dniowego szkolenia dla przedstawicieli UTW

- opracowanie i dystrybucja 3 wydań newslettera edukacyjnego