_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Akademia Liderów UTW

Termin realizacji: 01.07.2015 r. - 30.11.2016 r.

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Działania w projekcie:

- wdrożenie standardów działania w 10 UTW w Polsce

- organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. "Akademia Liderów UTW"

- opracowanie i dystrybucja poradnika pn. "Projekt – wymyśl, napisz, zrealizuj"

- współorganizacja Forum III Wieku 2015