___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Wykłady w ramach kampanii SENIOR ZNACZY SZACUNEK

wrzesień 2017 – styczeń 2018


Kampania informacyjno-edukacyjna SENIOR ZNACZY SZACUNEK

Dnia 18 września 2017 r. swoją inaugurację miała ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna SENIOR ZNACZY SZACUNEK.  Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej z siedzibą w Warszawie, a jednym z partnerów tej akcji jest Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW.


Celem kampanii jest wzmocnienie bezpieczeństwa ekonomicznego seniorów m.in. poprzez system jednoznacznego oznakowania bezpiecznych, przystępnych, zrozumiałych i potrzebnych produktów i usług certyfikatem - znakiem jakości OK SENIOR.


Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW w ramach kampanii organizuje i prowadzi bezpłatne wykłady dla Słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku pt. „ Seniorze nie daj się oszukać! Wybrane zagadnienia prawa konsumenckiego” oraz Lokalne Fora Seniorów na terenie 4 województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Czytaj więcej: Wykłady w ramach kampanii SENIOR ZNACZY SZACUNEK

„Z seniorami i dla seniorów Kultura w Małopolsce”

 

 

01.07.2017-30.09.2017

 

Celem głównym zadania jest szeroka prezentacja i promocja dziedzictwa niematerialnego Małopolski, w szczególności kultury, tradycji, folkloru Sądecczyzny oraz upowszechnienie wiedzy, pobudzenie zainteresowania kulturą, historią i dziedzictwem regionu, rozwój kompetencji i kształtowanie postawy świadomego odbiorcy dóbr kultury wśród uczestników Forum III Wieku.

 

Projekt „Z seniorami i dla seniorów Kultura w Małopolsce” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

„Małopolskie UTW – nowoczesne, skuteczne, profesjonalne”

01.07.2017 -30.09.2017

Działania w projekcie:

- zapewnienie udziału przedstawicieli małopolskich organizacji proseniorskich w międzynarodowej konferencji Forum III Wieku, towarzyszącej Forum Ekonomicznemu,

- zorganizowanie panelu dyskusyjnego - VII Małopolskie Forum UTW,

- zorganizowanie warsztatów edukacyjnych „Profesjonalni Liderzy Małopolskich UTW”.

 

Projekt „MAŁOPOLSKIE UTW – NOWOCZESNE, SKUTECZNE, PROFESJONALNE” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej: „Małopolskie UTW – nowoczesne, skuteczne, profesjonalne”

Akademia Aktywnych Seniorów

01.05.2017 – 31.12.2017 r.

Grantodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rządowy Program ASOS 2014-2020

 

Działania w projekcie:

 - organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego pn "Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów"

-  opracowanie i dystrybucja Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

- organizacja ogólnopolskiej konferencji pn. "Wolontariat seniorów – potrzeby, bariery, praktyka"

- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego

 

Strona projektu

Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora - VI edycja

Termin realizacji: 01.12.2016 r. - 31.12.2017 r.

Grantodawca: Narodowy Bank Polski

 

Działania w projekcie:

- przeprowadzenie 30 wykładów "Bezpieczne finanse seniora"

- przeprowadzenie 60 warsztatów "Nowoczesne finanse seniora"

- prowadzenie punktu informacyjno-doradczego "Bezpieczne finanse seniora"

- opracowanie i dystrybucja newslettera "Niezbędnik finansowy seniora"

- opracowanie i dystrybucja broszury informacyjnej pn. "Wiem, że mam prawo"

- organizacja i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego poświęconego edukacji ekonomicznej seniorów na Forum III Wieku 2017 – Konferencji Towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju

 

Strona projektu

 

Lepszy słuch kluczem do zdrowia

Termin realizacji: 01.04.2017 r. - 15.12.2017 r.

Współpraca: Kind Aparaty Słuchowe Sp z o.o.

Działania: organizacja 20 wykładów dot. Profilaktyki słuchu pn. "Lepszy słuch kluczem do zdrowia"