___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Małopolskie UTW - skuteczna edukacja i aktywizacja osób starszych

Termin realizacji: 01.07.2016 r. - 30.09.2016 r.

Grantodawca: Województwo Małopolskie

Działania w projekcie:

 - Organizacja i przeprowadzenie VI Małopolskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w ramach Forum III Wieku 2016 na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój i w Nowym Sączu 

Polonio - razem możemy więcej!

Termin realizacji: 01.07.2015 r. - 31.10.2016 r.

Grantodawca: Kancelaria Senatu

 

Działania w projekcie:

- zorganizowanie 7-dniowej wizyty studyjnej w Nowym Sączu, Krakowie i Krynicy Zdroju przedstawicieli UTW zza wschodniej granicy, a w tym:

 - zorganizowanie praktycznych warsztatów edukacyjno-obywatelskich i motywacyjno-integracyjnych, spotkania z prezydentem Miasta Nowy Sącz

 - zorganizowanie wyjazdu do Krakowa dla grupy projektowej

- udział w Forum III Wieku wraz z wyjazdem do Krynicy Zdrój

 

Nowoczesna edukacja - skuteczna aktywizacja

Termin realizacji: 01.03.2016 r. - 31.12.2016 r.

Grantodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS 20114-2020

 

Działania w projekcie:

- organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów

- opracowanie i dystrybucja Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

- organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiej konferencji dot. Edukacji i aktywizacji osób starszych

- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji seniorskich

 

Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora - V edycja

Termin realizacji: 01.12.2015 r. – 31.10.2016 r.

Grantodawca: Narodowy Bank Polski

 

Działania w projekcie:

- przeprowadzenie 30 wykładów "Bezpieczne finanse seniora"

- przeprowadzenie 60 warsztatów "Nowoczesne finanse seniora"

- prowadzenie punktu informacyjno-doradczego "Bezpieczne finanse seniora"

- opracowanie i dystrybucja newslettera "Niezbędnik finansowy seniora"

- opracowanie i dystrybucja broszury informacyjnej "Wiem, że mam prawo"

- organizacja i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego na Forum III Wieku 2016 – Konferencji Towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju

 

 

 

 

Akademia Liderów UTW

Termin realizacji: 01.07.2015 r. - 30.11.2016 r.

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Działania w projekcie:

- wdrożenie standardów działania w 10 UTW w Polsce

- organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. "Akademia Liderów UTW"

- opracowanie i dystrybucja poradnika pn. "Projekt – wymyśl, napisz, zrealizuj"

- współorganizacja Forum III Wieku 2015