____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Aktywni Liderzy, skuteczne UTW

Termin realizacji: 01.03.2015 r. - 31.12.2015 r.

Grantodawcy: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS 2014-2020

 

Działania w projekcie:

- opracowanie i dystrybucja Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

 - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla UTW w Polsce

 - współorganizacja Forum II Wieku 2015

 

Nowoczesne i Bezpieczne finanse seniora - IV edycja

Termin realizacji01.12.2014 r. - 31.10.2015 r.

Grantodawca: Narodowy Bank Polski

 

Dzialania w projekcie:

-- organizacja 30 wykładów "Bezpieczne finanse seniora"

- organizacja warsztatów "Nowoczesne finanse seniora"

- prowadzenie punktu informacyjno-doradczego "Bezpieczne finanse seniora"

 - opracowanie i dystrybucja newslettera "Niezbędnik finansowy seniora"

- organizacja i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego na Forum III Wieku 2015 – Konferencji Towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju

 

Rady dla Seniorów

Termin realizacji: 01.08.2014 r. - 30.06.2015 r.

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Poddziałanie 5.4.2 POKL 2007-2013

 

Działania w projekcie:

- przeprowadzenie diagnozy stanu wiedzy i postaw organizacji seniorskich w zakresie tworzenia i działania GRS

 - organizacja i przeprowadzenie cyklu warsztatów pn. "Akademia Obywatela Seniora"

 - animacja tworzenia rad seniorów

- opracowanie i dystrybucja poradnika dot. Praktycznych aspektów partycypacji osób starszych w sferze publicznej

 - organizacja konferencji upowszechniającej problematykę i dobre praktyki w zakresie partycypacji osób starszych w sferze publicznej

 

Razem możemy więcej!

Termin realizacji: 01.07.2014 r. - 30.11.2015 r.

Grantodawca: Fundusz Inicjaty Obywatelskich

 

Działania w projekcie:

- aktualizacja i upowszechnienie publikacji "Standardy działania UTW w Polsce"

- wdrażanie standardów działania w 10 UTW w Polsce wraz z przeprowadzeniem procedury weryfikacji ich spełniania

- organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. "Akademia Dobrych Projektów"

- współorganizacja Forum III Wieku

 

Małopolskie Forum UTW Nowy Sącz – Krynica-Zdrój

Termin realizacji: 01.07.2014 r. - 30.09.2014 r.

Grantodawca: Województwo Małopolskie

 

Działania w projekcie:

- zorganizowanie 3-dniowej międzynarodowej konferencji pn. Forum Trzeciego Wieku

- organizacja i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych "Akademia Liderów Małopolskich UTW"

- opracowanie i dystrybucja broszury informacyjnej "Małopolskie UTW" cz 1. i cz.2

 

Uniwersytety Trzeciego Wieku – nowoczesne, skuteczne, profesjonalne

Termin realizacji: 01.03.2014 r. - 31.12.2014 r.  

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki w Ramach Rządowego Programu ASOS 2014-2020

 

Działania w projekcie:

- organizacja i przeprowadzenie trzech 3-dniowych szkoleń pn. "Akademia Lidera UTW"

- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla przedstawicieli UTW

- wydanie i dystrybucja 4 numerów Ogólnopolskiego Biuletynu "Uniwersytety Trzeciego Wieku" oraz 2 poradników monograficznych pt. "Profesjonalny UTW. Wybrane zagadnienia prawne" i "Profesjonalny UTW. Program edukacyjno-aktywizujący UTW. Wybrane zagadnienia."