REALIZOWANE ZADANIA
                                                                                         

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                                                                        
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

Nowoczesna edukacja - skuteczna aktywizacja

Termin realizacji: 01.03.2016 r. - 31.12.2016 r.

Grantodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS 20114-2020

 

Działania w projekcie:

- organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów

- opracowanie i dystrybucja Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

- organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiej konferencji dot. Edukacji i aktywizacji osób starszych

- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji seniorskich

 

Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora - V edycja

Termin realizacji: 01.12.2015 r. – 31.10.2016 r.

Grantodawca: Narodowy Bank Polski

 

Działania w projekcie:

- przeprowadzenie 30 wykładów "Bezpieczne finanse seniora"

- przeprowadzenie 60 warsztatów "Nowoczesne finanse seniora"

- prowadzenie punktu informacyjno-doradczego "Bezpieczne finanse seniora"

- opracowanie i dystrybucja newslettera "Niezbędnik finansowy seniora"

- opracowanie i dystrybucja broszury informacyjnej "Wiem, że mam prawo"

- organizacja i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego na Forum III Wieku 2016 – Konferencji Towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju

 

 

 

 

Akademia Liderów UTW

Termin realizacji: 01.07.2015 r. - 30.11.2016 r.

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Działania w projekcie:

- wdrożenie standardów działania w 10 UTW w Polsce

- organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. "Akademia Liderów UTW"

- opracowanie i dystrybucja poradnika pn. "Projekt – wymyśl, napisz, zrealizuj"

- współorganizacja Forum III Wieku 2015

 

Liderzy Wolontariatu UTW

Termin realizacji: 01.10.2015 – 31.12.2016 r.

Grantodawca: Województwo Małopolskie

 

Działania w projekcie:

- organizacja 2-dniowego szkolenia dla przedstawicieli UTW

- opracowanie i dystrybucja 3 wydań newslettera edukacyjnego

 

Aktywni Liderzy, skuteczne UTW

Termin realizacji: 01.03.2015 r. - 31.12.2015 r.

Grantodawcy: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS 2014-2020

 

Działania w projekcie:

- opracowanie i dystrybucja Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

 - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla UTW w Polsce

 - współorganizacja Forum II Wieku 2015