___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Liderzy Wolontariatu UTW

Termin realizacji: 01.10.2015 – 31.12.2016 r.

Grantodawca: Województwo Małopolskie

 

Działania w projekcie:

- organizacja 2-dniowego szkolenia dla przedstawicieli UTW

- opracowanie i dystrybucja 3 wydań newslettera edukacyjnego

 

Aktywni Liderzy, skuteczne UTW

Termin realizacji: 01.03.2015 r. - 31.12.2015 r.

Grantodawcy: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS 2014-2020

 

Działania w projekcie:

- opracowanie i dystrybucja Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

 - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla UTW w Polsce

 - współorganizacja Forum II Wieku 2015

 

Nowoczesne i Bezpieczne finanse seniora - IV edycja

Termin realizacji01.12.2014 r. - 31.10.2015 r.

Grantodawca: Narodowy Bank Polski

 

Dzialania w projekcie:

-- organizacja 30 wykładów "Bezpieczne finanse seniora"

- organizacja warsztatów "Nowoczesne finanse seniora"

- prowadzenie punktu informacyjno-doradczego "Bezpieczne finanse seniora"

 - opracowanie i dystrybucja newslettera "Niezbędnik finansowy seniora"

- organizacja i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego na Forum III Wieku 2015 – Konferencji Towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju

 

Rady dla Seniorów

Termin realizacji: 01.08.2014 r. - 30.06.2015 r.

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Poddziałanie 5.4.2 POKL 2007-2013

 

Działania w projekcie:

- przeprowadzenie diagnozy stanu wiedzy i postaw organizacji seniorskich w zakresie tworzenia i działania GRS

 - organizacja i przeprowadzenie cyklu warsztatów pn. "Akademia Obywatela Seniora"

 - animacja tworzenia rad seniorów

- opracowanie i dystrybucja poradnika dot. Praktycznych aspektów partycypacji osób starszych w sferze publicznej

 - organizacja konferencji upowszechniającej problematykę i dobre praktyki w zakresie partycypacji osób starszych w sferze publicznej

 

Razem możemy więcej!

Termin realizacji: 01.07.2014 r. - 30.11.2015 r.

Grantodawca: Fundusz Inicjaty Obywatelskich

 

Działania w projekcie:

- aktualizacja i upowszechnienie publikacji "Standardy działania UTW w Polsce"

- wdrażanie standardów działania w 10 UTW w Polsce wraz z przeprowadzeniem procedury weryfikacji ich spełniania

- organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. "Akademia Dobrych Projektów"

- współorganizacja Forum III Wieku