___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Małopolskie Forum UTW Nowy Sącz – Krynica-Zdrój

Termin realizacji: 01.07.2014 r. - 30.09.2014 r.

Grantodawca: Województwo Małopolskie

 

Działania w projekcie:

- zorganizowanie 3-dniowej międzynarodowej konferencji pn. Forum Trzeciego Wieku

- organizacja i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych "Akademia Liderów Małopolskich UTW"

- opracowanie i dystrybucja broszury informacyjnej "Małopolskie UTW" cz 1. i cz.2

 

Uniwersytety Trzeciego Wieku – nowoczesne, skuteczne, profesjonalne

Termin realizacji: 01.03.2014 r. - 31.12.2014 r.  

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki w Ramach Rządowego Programu ASOS 2014-2020

 

Działania w projekcie:

- organizacja i przeprowadzenie trzech 3-dniowych szkoleń pn. "Akademia Lidera UTW"

- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla przedstawicieli UTW

- wydanie i dystrybucja 4 numerów Ogólnopolskiego Biuletynu "Uniwersytety Trzeciego Wieku" oraz 2 poradników monograficznych pt. "Profesjonalny UTW. Wybrane zagadnienia prawne" i "Profesjonalny UTW. Program edukacyjno-aktywizujący UTW. Wybrane zagadnienia."

 

Nowoczesne i Bezpieczne finanse seniora - III edycja

Termin realizacji: 01.12.2013 r. - 31.10.2014 r.

Grantodawca: Narodowy Bank Polski

 

Działania w projekcie:

- organizacja 30 wykładów "Bezpieczne finanse seniora"

- organizacja 60 warsztatów "Nowoczesne finanse seniora"

- prowadzenie punktu informacyjno-doradczego "Bezpieczne finanse seniora"

- opracowanie i dystrybucja newslettera "Niezbędnik finansowy seniora"

- panel dyskusyjny "Ekonomia przyjazna seniorom. Srebrna gospodarka" na Forum III Wieku 2014 - konferencji Towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju

 

Regionalne Centrum Wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Termin realizacji: 01.07.2012 r. - 30.06.2014 r.

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poddziałanie 5.4.2 POKL

 

Działania w 2014 roku:

- prowadzenie Regionalnego Centrum Wsparcia UTW (RCW UTW)

- bezpłatne doradztwo dla UTW

- organizacja i przeprowadzenie szkoleń pn. Akademia Lidera UTW