REALIZOWANE ZADANIA
                                                                                         

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                                                                        
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

Regionalne Centrum Wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Termin realizacji: 01.07.2012 r. - 30.06.2014 r.

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poddziałanie 5.4.2 POKL

 

Działania w 2014 roku:

- prowadzenie Regionalnego Centrum Wsparcia UTW (RCW UTW)

- bezpłatne doradztwo dla UTW

- organizacja i przeprowadzenie szkoleń pn. Akademia Lidera UTW