____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

PODNOSZENIE WIEDZY I KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB 55+

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, w okresie od 1 października do 30 listopada 2018 r., realizuje projekt pn. PODNOSZENIE WIEDZY I KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB 55+.

Celem projektu jest aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym wykluczeniu cyfrowemu osób dojrzałych 55+ z terenu województwa małopolskiego, poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa finansowego i szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 

 

 

Aby osiągnąć ten cel zorganizowany i przeprowadzony zostanie cykl zajęć edukacyjnych:

- 6 WYKŁADÓW na temat szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej: bezpiecznego i racjonalnego korzystania z różnorodnych produktów finansowych, niekorzystnych zapisów w umowach finansowych, praw i obowiązków wynikających z zawartych umów.

- 6 PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. Zajęcia dotyczyć będą bankowości internetowej, zarządzania budżetem domowym, zasad bezpiecznego korzystania z kart płatniczych i kredytowych.

Planujemy także sporządzić raport, który będzie źródłem informacji o poziomie wiedzy i umiejętności osób 55+ z zakresu ekonomii i bezpieczeństwa finansowego. 

 

SYMULATOR BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ - TUTAJ

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Czytaj więcej: PODNOSZENIE WIEDZY I KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB 55+

„Aktywność i bezpieczeństwo osób starszych w działalności edukacyjnej organizacji seniorskich”

Projekt „Aktywność i bezpieczeństwo osób starszych w działalności edukacyjnej organizacji seniorskich”

Okres realizacji projektu: 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolski, a jego grupę docelową stanowią osoby w wieku 60+ będące liderami/przedstawicielami organizacji seniorskich tj. prowadzących działalność statutową na rzecz osób starszych, chcące pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego zarządzania NGO a przez to do zwiększenia różnorodności i poprawy jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, które korzystają/zamierzają korzystać z usług oferowanych przez te podmioty. 

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: „Aktywność i bezpieczeństwo osób starszych w działalności edukacyjnej organizacji seniorskich”

Wykłady w ramach kampanii SENIOR ZNACZY SZACUNEK

wrzesień 2017 – styczeń 2018


Kampania informacyjno-edukacyjna SENIOR ZNACZY SZACUNEK

Dnia 18 września 2017 r. swoją inaugurację miała ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna SENIOR ZNACZY SZACUNEK.  Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej z siedzibą w Warszawie, a jednym z partnerów tej akcji jest Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW.


Celem kampanii jest wzmocnienie bezpieczeństwa ekonomicznego seniorów m.in. poprzez system jednoznacznego oznakowania bezpiecznych, przystępnych, zrozumiałych i potrzebnych produktów i usług certyfikatem - znakiem jakości OK SENIOR.


Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW w ramach kampanii organizuje i prowadzi bezpłatne wykłady dla Słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku pt. „ Seniorze nie daj się oszukać! Wybrane zagadnienia prawa konsumenckiego” oraz Lokalne Fora Seniorów na terenie 4 województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Czytaj więcej: Wykłady w ramach kampanii SENIOR ZNACZY SZACUNEK

„Z seniorami i dla seniorów Kultura w Małopolsce”

 

 

01.07.2017-30.09.2017

 

Celem głównym zadania jest szeroka prezentacja i promocja dziedzictwa niematerialnego Małopolski, w szczególności kultury, tradycji, folkloru Sądecczyzny oraz upowszechnienie wiedzy, pobudzenie zainteresowania kulturą, historią i dziedzictwem regionu, rozwój kompetencji i kształtowanie postawy świadomego odbiorcy dóbr kultury wśród uczestników Forum III Wieku.

 

Projekt „Z seniorami i dla seniorów Kultura w Małopolsce” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.