REALIZOWANE ZADANIA
                                                                                         

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                                                                        
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

Akademia Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów - projekt zakończony

 

Od 1 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW realizuje projekt pt. „Akademia Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów”, który jest dofinansowany przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu "Sport dla Wszystkich" finansowanego ze środków budżetu państwa.

                                                   

Czytaj więcej: Akademia Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów - projekt zakończony

AKADEMIA LIDERÓW SENIORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - projekt zakończony

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2022 r.  realizuje projekt pn. „Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Więcej informacji na stronie projektu - kliknij TUTAJ